• HOTELES POSITIVOS

Papelera con pedal 10 L

Papelera con pedal 22 L

Papelera con pedal 44 L

Papelera metalizada con pedal 10 L

Papelera metalizada con pedal 22 L

Papelera metalizada con pedal 44 L

Papelera color madera 10 L

Papelera color madera 26 L

Papelera mármol 10 L

Papelera metalizada 10 L

Papelera metalizada 26 L

Papelera con tapa vaivén 10 L

Papelera con tapa vaivén 26 L

Papelera con tapa vaivén 53 L